Kategori Nocturum

Tankesmedjan Nocturum ägs och finansieras av Svenska sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran är en ideell organisation.

Nocturums uppdrag är att långsiktigt bidra med nya perspektiv på alkoholfrågan genom att skapa mötesplatser för samtal med olika aktörer. Nocturums bedriver inte politiska kampanjer utan stannar vid att föra bildande samtal och diskutera olika perspektiv.

Rent praktiskt arrangerar Nocturum möten, seminarier och konferenser inom alkoholområdet med intresserade deltagare från såväl ideella organisationer, företag, media, forskning, myndigheter och institut av olika slag.

För att hitta nya substansiella perspektiv på alkoholfrågan har Nocturums verksamhetsansvarige i uppgift att  bevaka och tolka omvärlden, att vrida och vända på frågor, att nysta, fundera och filosofera kring tänkbara perspektiv. Det arbetet förmedlas för det mesta löpande via webb och blogg men kan även presenteras i skrifter eller artiklar.

Namnet Nocturum

Ordet Nocturum kan härledas från ordet ”nöctern”. Ordet förklaras vara en översättning av det Latinska ordet Sobrius i företalet till 1526 års Nya Testamentet. Ursprunget till det svenska ordet anses vara latinets ”nocturnus” (nattlig). Det latinska känns också igen i namnet på den första klostergudtjänsten på morgonen – Nocturnum. Den som ännu inte hade ätit något på morgonen kallades i äldre svenska för nykter. Namnet kan alltså härledas till ordet nykter ur flera olika perspektiv.

För oss anspelar därmed namnet Nocturum såväl på alkoholfrågan som på det nya och outforskade som varje ny dag innebär.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar