Kategori Nocturum

Nocturum är en tankesmedja som ska ge nya perspektiv på alkoholfrågan. Det betyder att Nocturum skapar, manar till och erbjuder plattformar för idédebatt. Detta sker på olika sätt, till exempel genom seminarier, samtal och skrifter.

Tankesmedjan ägs av en ideell förening, Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, SSNF. Detta sällskap startades redan 1837 och har sedan dess varit en aktiv aktör i samhället på olika sätt. Utöver att driva tankesmedjan ordnar SSNF lunchseminarier, inspirationsdagar och bekostar forskningstjänster. Sällskapets hemsida är just nu under konstruktion.

Just nu har Nocturum en anställd som arbetar med att förverkliga styrelsens verksamhetsplan. Personen är Josefine Larsson, och du kan få uppgifter om hur du kontaktar henne på

Senaste inläggen

Lämna en kommentar