Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran har just nu ett forskningssamarbete med Ola Segnestam Larsson vid Ersta Sköndal högskola. Ola är ekonomie doktor vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, med inriktning mot organisation och ledning. Han har en samhällsvetenskaplig grundutbildning med nationalekonomi som huvudämne från Stockholms universitet.

Ola arbetar med att forska om civilsamhället vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal. Han intresserar sig för ideologins betydelse vid struktur- och organisationsförändringar inom den ideella sektorn.