Kategori Nocturum

Tänk om man med vetenskapliga metoder kunde säga redan vid födseln att en person har en mycket stor risk att utveckla ett alkoholmissbruk, medan ett annat barn får veta att denne (när den blir vuxen) kan konsumera alkohol utan någon risk för att det leder till problem. Är det ens möjligt? Vem vet, men jag skriver tänk om.

Vad gör vi med barn nummer 1 (när hen blir vuxen)? Kanske alkoholförbud eller motbok är lämpliga metoder? Informera vederbörande om den förhöjda risken och annat extra utbildning om alkohol? Hur kommer vederbörandes föräldrar agera när ålder för att börja konsumera alkohol lagligt har uppnåts? Är det svårare att få jobb för en person med alkoholistgenen?

Det är viktigt att gruppen inte blir mer stigmatiserad än nödvändigt. Det är inte eftersträvansvärt med ett samhälle där en viss andel av befolkningen utesluts från exempelvis allt nöjesliv för att de har en viss gen. Kanske är det så att när alkoholistgenen är hittad så blir det ännu tydligare varför det är viktigt att hela samhället har alkoholfria miljöer. Då vet vi för vilkas skull som de alkoholfria miljöerna behövs och även ifall dessa är i minoritet så blir det enklare att se den gruppens behov, och inte minst varför hela samhället tjänar på att se till gruppens behov av alkoholfria miljöer.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar