Kategori Nocturum NY

Just nu pågår på Ålands museum utställningen ”På spaning efter Godhet”. Initiativtagare till denna utställning är Bitte Bamberg-Thalén som tröttnade på nyheternas ständiga fokus på elände. Tillsammans med levnadskonstnären Olof Collin gav hon sig ut på spaning efter det goda. Vandringen väcker frågor och bjuder på möten med inspirerande människor.

En av de inspirerande människor som utställningen lyfter fram  är Christer Karlsson, grundare till Kriminellas Revansch I Samhället. Christer Karlsson är sedan ett par år medlem i Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran, som är organisationen som står bakom Nocturum.

Förutom Christer Karlsson exemplifieras godhet i utställningen av t ex Rosa Parks, Astrid Lindgren, Florence Nightingale m.fl.

Det är intressant att denna spaning efter godhet i vår tid leder till en person, Christer Karlsson, som tillsammans med alla andra i KRIS hjälper andra kriminella och missbrukare att sluta med alkohol, narkotika och kriminalitet. För ett antal år sedan tror jag inte det arbetet skulle ha platsat i en utställning om godhet. Vad tycker du är godhet i vår tid?

/Sofia, Nocturum

Senaste inläggen

Lämna en kommentar