Kategori Nocturum NY

Pierre Andersson var en paneldeltagarna på Alkoholen 2022. Han var med och resonerade om narkotikapolitikens framtid och en eventuell liberalisering, exempelvis i form av avkriminalisering. Samma dag skrev han ett långt blogginlägg i ämnet. Nedan finns några korta utdrag ur blogginlägget i form av en punkt under varje rubrik.

Klicka här för att läsa hela inlägget på Pierres blogginlägg

Faktorer som kan tänkas leda till en mer liberal politik:

• Även om enigheten kring en restriktiv narkotikapolitik är stor bland riksdagspartierna så hörs allt oftare krav på liberalisering i debatten. Här har det svängt mycket de senaste åren och inget tyder på att debatten kommer att tystna.

Faktorer som kan tänkas leda till en fortsatt restriktiv narkotikapolitik:

• Vi lär av erfarenheterna från alkoholpolitiken. Vi vet att en restriktiv politik (skatter, begränsad tillgänglighet) är det som fungerar bäst. Men: Den lagliga, hårt reglerade drogen alkohol orsakar TROTS detta betydligt större skador i Sverige än exempelvis cannabis – just för att den är laglig , accepterad och brukas så mycket mer.

Så hur kommer svensk narkotikapolitik och narkotikadebatt se ut om tio år?

Ja, det vet ju ingen. Men om jag gissar:

• Nej, vi har varken legaliserat narkotika eller avkriminaliserat personligt bruk.

Detta var alltså ett kort utdrag från Pierres blogg. Mer om hans tankar hittar du på länken nedan.

Klicka här för att läsa hela inlägget på Pierres blogginlägg

Senaste inläggen

Lämna en kommentar