Kategori Nocturum NY

Olivia Trygg är ansiktet utåt för stiftelsen Trygga barnen

Risken för att utveckla ett alkoholmissbruk är cirka 25 % större om man har sjukdomen i sina gener. Detta följer med generation efter generation. Det finns adoptivstudier som visar att barn vars biologiska föräldrar missbrukat, har större risk att utveckla ett missbruk, även om de under hela sin uppväxt levt med föräldrar som dricker väldigt lite alkohol.

I måndags träffade jag Olivia Trygg på stiftelsen Trygga barnen. Hon arbetar med att stötta barn och unga som lever i missbruk och opinionsbildar i frågan. Förstås ligger fokuset på barn till missbrukare men också andra missbrukare blir intressanta. Olivia berättar på ett personligt sätt om hur hon och hennes familj ser på frågan. Olivias syskon har barn som där med är barnbarn till missbrukare och har en förhöjd risk att utveckla eget missbruk.

Familjen är inte helnykterister men de är alla medvetna om problemen med alkoholen. Olivias syskon som har barn började tidigt prata med barnen om alkoholism, när de var redan i 4-5 års åldern. Förstås fördes samtalen då på barnens nivå exempelvis med hjälp av den barnbok som Trygga barnen har tagit fram. Att barnen får information om att de har missbruk i släkten är viktigt. Det är ännu svårare att förklara detta för barnbarn till missbrukare som oftast har mindre kontakt med sin mor-/farförälder jämfört med barn till missbrukare som lever med den missbrukande föräldern.

Olivias mamma har lovat att aldrig dricka alkohol i närheten av sina barnbarn. Hon uppmanar andra mor- och farföräldrar att göra samma sak. Dagen efter att man har druckit alkohol kan man fortfarande ha sämre reflexer och tålamod.

Klicka här för att komma till Trygga barnens webbplats

Senaste inläggen

Lämna en kommentar