Kategori Nocturum NY

Lite förenklat kan man säga att den svenska alkoholpolitiken traditionellt har gått ut på att minska alkoholkonsumtionen hos hela befolkningen för att på så vis minska de totala skadorna och minska antalet personer som på sikt hamnar i ett missbruk. De förebyggande åtgärderna så som högt pris, systembolag och så vidare påverkar alla som köper alkohol, inte bara dem som riskerar att hamna i ett missbruk. Det har inte gått att veta för vilka risken är störst så samhället riktar in sig på alla.

På den här länken, som förvisso snart är två år gammal, står att läsa att en lösning nu är i sikte. En medicin som helt enkelt minskar suget efter alkohol.

http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/framtida-medicin-kan-dampa-sug-efter-alkohol.cid978091

Om detta blir verklighet kanske vi inte längre behöver ha Systembolaget? Samhället kan låta var och en dricka så som de vill. När det uppenbaras att någon har problem med sitt drickande så ges de tillgång till medicinen och kan med hjälp av den återgå till ett förnuftigt drickande.

En sådan medicin är inte direkt att betrakta som en substitutionsbehandling men är ändå besläktat med substitutionsbehandlingen då medicinen syftar till att minska missbruket av en drog.

Kan vi lite på att medicinen fungerar? Har den några bieffekter? Eller kanske är det så att detta är en viktig del av lösningen?

Klicka här för att vara med och diskutera framtiden för några alkoholrelaterade frågor

Senaste inläggen

Lämna en kommentar