Kategori Nocturum

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran – en förening med en anrik historia

År 1837 stiftades Svenska Nykterhetssällskapet, som organisationen då hette. Det kallades av samtiden ibland det Kungliga Nykterhetssällskapet. Det berodde på att Karl XIV Johan tillsammans med en rad kända kulturpersonligheter, August von Hartmansdorf, Jöns Jacob Berzelius, Anders Retzius m fl, engagerade sig i försöken att stävja det svenska brännvinsdrickandet. Han stadfäste Sällskapets stadgar och hans som kronprins Oskar blev dess förste hedersledamot.

Av eftervärlden har Sällskapet däremot kallats den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen. Det beror på att kyrkoherden Peter Wieselgren genom sina nykterhetsföreningar i Västerstad och Lund och genom sina många och långa agitationsresor kom att bli rörelsens främste inspiratör. Genom sin bokspridning bidrog Sällskapet tidigt till läskunnighetens utbredning.Det var den opinion som Wieselgren väckte som ledde fram till husbehovsbränningens avskaffande 1855, med många positiva konsekvenser för svenskarnas hälsa och ekonomi.

Den restriktiva lagstiftning hotades år 1888. Det var återigen Sällskapet, denna gång under ledning av sonen Sigfrid Wieselgren, som lyckades stoppa de skånska storböndernas och brännvinskungen L O Smiths försök att riva upp lagstiftningen.

Mot slutet av 1800-talet hade Godtemplarorden, Blå Bandet och frikyrkorna vuxit sig starka. Svenska Nykterhetssällskapet omvandlades år 1902 till Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran, som bestod av en sluten krets med 50 invalda ledamöter av samhällets toppar.

Genom en donation av konsul Oskar Ekman från Göteborg möjliggjordes tryckning av populärvetenskaplig litteratur, som spreds genom vandringsbibliotek. Talarturnéer och kvinnliga hushållskurser organiserades. Folkbildning sattes i främsta rummet.

När folkhögskolemannen och undervisningsrådet Gösta Vestlund grep rodret 1980 blev Sällskapet åter en förening öppen för alla.

Verksamhet idag

Styrelse

Bli medlem

Senaste inläggen

Lämna en kommentar