Kategori Nocturum

Svenska Sällskapet För Nykterhet och Folkuppfostran är en anrik förening med rötterna i 1830-talets Sverige. Föreningen har idag drygt 100 medlemmar och en ideell styrelse som driver verksamheten.

Idécentret Nocturum

Föreningen startade för ett par år sedan idécentret Nocturum vars syfte är att lyfta nya perspektiv på alkoholfrågan. Inom ramen för Nocturum möjliggörs reflektioner och tankar om omvärlden utan ideologiska eller politiska skygglappar. Nocturum bedriver inte opinionsbildning men vill sätta fingret på fenomen inom alkoholområdet som inte uppmärksammas, studeras eller debatteras.

Stöd till utveckling inom civilsamhället

Föreningen möjliggör genom ekonomiskt stöd till Riksbankens Jubileumsfond fyra forskartjänster med inriktning på den ideella sektorn. Vi ser vår egen långa historia och som organisation i civilsamhället som en anledning till att stödja kunskapsutvecklingen om civilsamhället. Genom bl a forskning kan det vara möjligt att få svar på vad organisationer som vår spelar för roll för sakfrågor och för människors tillvaro.

Föreningen har också generöst bidragit till genomförandet av World Forum Against Drugs och till bildandet av organisationen World Federation Aginast Drugs.

Symposier och seminarier

Föreningen genomför varje termin samtalsträffar till vilka våra medlemmar och personer i deras nätverk är välkomna. Träffarna har olika tema och varje år genomför föreningen också ett heldagssymposium där vi fördjupar oss i ett ämne.

Styrelse

Bli medlem

Historia

Senaste inläggen

Lämna en kommentar