Kategori Nocturum

Vid föreningens årsmöte i april år 2013 valdes följande personer till styrelse:

Ordförande Zahra Ousi
Vice ordf Anders A Aronsson
Sekreterare Elisabeth Larsson
Skattmästare Jenny Lindberg
Ledamöter Andreas Ericsson, Linda Tjälldén och Peter Moilanen

Verksamhet

Historia

Bli medlem

Senaste inläggen

Lämna en kommentar