Kategori Nocturum

Stig-Björn Ljunggren fick i uppdrag att skriva en uppsats som belyser några nya perspektiv på alkoholfrågan. Uppsatsen heter ”Utmanande perspektiv på alkoholfrågan” och presenterades på ett seminarium. Uppsatsen diskuterar flera intressanta frågeställningar kopplade till alkoholfrågan. Hela uppsatsen finns att ladda ner på www.nocturum.se under spåret Stig-Björn Ljunggren.

Först behandlas hur alkoholfrågan förändras (eller inte förändras) med tiden, utifrån tre hypoteser.

Intet nytt under solen Pendelslag Perestrojka
Alkoholfrågan förändras inte särskilt mycket, det är ungefär samma frågor som ständigt diskuterat, utifrån sin tidsålder. Det är samma aktörer i olika skepnader som diskuterar och driver alkoholfrågan så som de alltid har gjort. Moralister, drickerister, producenter, missbrukare och så vidare. Styrkeförhållandet mellan dessa aktörer varierar med tiden. Alkoholfrågan rör sig, och har rört sig, ständigt fram och tillbaka mellan två ytterligheter. Rörelsen kan vara olika snabb men den finns där. Under vissa perioder är alkoholfrågan väldigt liberal medan den under andra perioder har ett större fokus på avhållsamhet och restriktivitet. Alkoholfrågan blir polariserad. Alkoholfrågan kommer utvecklas på ett för oss helt nytt sätt som vi inte känner igen från historien, vi står inför någonting nytt. Individualiseringen gör att vare sig pekpinnar eller övertalning fungerar. Vi ser nya livsstilar. Kanske blir nykterheten, som vi uppfattat den, en parentes i historien?

Uppsatsen uppmärksammar att det idag finns en diskussion om att fira en Vit jul. Detta budskap kommer inte enbart från IOGT-NTO rörelsens kampanj med samma namn. Förutsättningarna för att få acceptans för samma budskap en vecka senare, ett ”vitt nyår”, är inte lika goda. Stig-Björn förklarar detta med kultur. Nyår är, jämfört med julen, ett förhållandevis nytt påfund, som vi förknippar enbart med fest, raketer och skålande glas. Julen är en högtid som förvisso är festlig men också har en tradition av andlighet, stilla natt och fokus på Jesusbarnet.

Vad skulle hända om vi hittar en alkoholistgen som gjorde att vi på förhand kan se vem som har stor risk att bli alkoholist? Kanske skulle vi kunna låta större delen av befolkningen dricka som de vill och rikta förebyggande mot dem som har störst risk att drabbas. Finns det etiska och moraliska problem i det? Kan det uppfattas som integritetskränkande och hur skulle riskgrupperna agera?

Det finns mycket dubbelmoral inom alkoholfrågan, bland annat inom idrotten. Officiellt vill idrottsrörelsen inte förknippas med alkohol men i praktiken tycks alkohol och idrott många gånger gå hand i hand. Stig-Björn reder ut tänkbara orsaker till detta.

Slutligen beskriver Stig-Björn alkoholfrågans ytterligheter illustrerade av gudarna Apollon och Dionysios alltså förnuftets respektive spontanitetens gudar. Med dessa två gudar som motpoler åskådliggörs de motpoler som finns inom alkoholfrågan.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar