Kategori Nocturum

Nyhet Skapad av Nocturum 29 maj, 2009 10:36

Studenthälsan, är studietidens motsvarighet till företagshälsovård.

Studenthälsan drivs på uppdrag av det enskilda lärosätet. Omfattning av och ambition kring verksamheten bestäms således av beställaren dvs. lärosätet. Detta är väl en rimlig förklaring till varför variationen är så stor beträffande kvalitet och tillgänglighet bland landets studenthälsovård.

Förra året genomfördes en undersökning av Sveriges förenade studentkårer, SFS tillsammans med TCO och Tria för att bl a skapa underlag för idédiskussion kring studiesociala kommittéens uppdrag inom berört ämnesområde. Man finner att ”studenterna anser att studenthälsovården är en naturlig och nödvändig del av lärosätenas verksamhet, även om det är en mindre andel som använder studenthälsan”.

Studenterna önskar vidare att följande tre arbetsuppgifter prioriteras;

– Förebyggande arbete inom det psykosociala området,

– Fysiska och psykiska studiemiljöer/arbetsmiljö,

– Behandlande inom det psykosociala området.

Ovanstående parlamentariska utredning, nämner i sitt slutbetänkande (SOU 2009:28) fördelar med att i framtiden kunna se just studenthälsan som en av de kvalitetsindikatorer som bl a är underlag för fördelning av centrala ekonomiska resurser till landets lärosäten.

Huruvida detta kommer att realiseras eller inte är självklart ovisst, då många intressen i stunden konkurrerar om uppmärksamhet. Först efter sommaren kan Statsråd Lejonborg formellt börja skriva på propositionen, då remisstiden fortfarande är öppen.

Vi får väl se, men visst vore det en spännande utveckling, som minst sagt skulle kunna påskynda det lokala utvecklingsarbetet där landets lärosäten tar ett ökat ansvar för studenternas hälsa och ett förebyggande arbete.

/ Jenny Nordfält

Senaste inläggen

Lämna en kommentar