Kategori Nocturum NY

I det ständiga mediabruset nås vi denna morgon om informationen att läkemedlet Subutex stoppas av tillverkaren  Reckitt Benckiser, i samråd med socialstyrelsen. De flesta mediakonsumenter noterar nog inte detta, men dem som är tydliga förespråkare eller motståndare till subutex läser förstås och reagerar utifrån sin ståndpunkt.

Här är två länkar om nyheten:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/subutex-dras-in-fran-marknaden
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15822699.ab

Innebär detta att användning av substitutionsbehandling generellt får sig ett bakslag? Subutex är ett av de mer omdiskuterade preparaten, inte minst den senaste tiden. Att ett enskilt preparat försvinner behöver inte innebära att tänket med substitutionsbehandling försvinner. Tvärt om kan det sporra Reckitt Benckiser och andra tillverkare att försöka utveckla bättre preparat med bättre funktion och mindre bieffekter.

Samtidigt ökar förstås försiktigheten när ett så pass populärt preparat dras tillbaka av tillverkaren själv. Det skapar en diskussion inte bara om subutex utan om substitutionsbehandling generellt. Kanske finns det fler populära preparat som kan leda till onödigt mycket missbruk? Kanske fortsätter substitutionsbehandlingen att öka, men detta leder till en något reducerad ökningstakt?

Klicka här för att läsa mer om Nocturums arbete med attityder år 2022

Hur tror du att denna händelse påverkar den generella utvecklingen av substitutionsbehandling?

Senaste inläggen

Lämna en kommentar