Kategori Nocturum

I fredags träffade jag Mohammed Kharraki som är förbundsordförande för Sveriges Unga Muslimer. Det var ungefär som att träffa en företrädare för Ungdomens Nykterhetsförbund eller Sveriges Blåbandsungdom. Han sa precis det som en ideologisk nykterist vill höra. Här kommer några exempel:

Alkoholen utgör ett problem både för individen och för samhället. Genom att skapa alkoholfria aktiviteter riktade till ungdomar så bidrar organisationen till att minska alkoholkonsumtionen bland unga. Det är konstigt att alkoholen är så stor del i ett modern samhälle, utan alkoholen skulle landet kunna utvecklas ännu mera.

I alkoholfrågan, finns det ens någon skillnad mellan Sveriges Unga Muslimer och andra nykterhetsorganisationer bestående av ungdomar? Skillnaden ligger förstås i att Sveriges Unga Muslimer baseras sitt ställningstagande på texter i Koranen. Mohammed betonar dock att ställningstagandet mot alkohol inte enbart är baserat på teologi, man ser att en minskad alkoholkonsumtion leder till ett bättre samhälle med mindre problem.

Enligt religionen så är det inte bara förbjudet att förtära alkohol, man får exempelvis inte heller servera alkohol. En regel som fanns inom IOGT på 1920-talet men som idag inte finns kvar. Framstår IOGT-NTO plötsligt som en oradikal nykterhetsorganisation?

Hur stor skillnad gör Sveriges Unga Muslimer i samhället? Mohammed tycker det är svårt att nå ut med sitt budskap utanför organisationen. Men det faktum att en stor andel (dock inte alla) muslimer i Sverige inte dricker alkohol bidrar förstås till att samhällets alkoholrelaterade kostnader hålls på en låg nivå.

Hur kan den nyktra muslimska rörelsen bidra till alkoholdebatten i samhället? Kommentera gärna nedan.

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar