Nocturum är den tankesmedja som drivs av Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Syftet med tankesmedjan är att ge nya perspektiv på alkoholfrågan. Detta görs främst genom seminarier och olika skrifter. Tankesmedjan drivs av Svenska Sällskapets generalsekreterare Farida al-Abani.

Det sociala beroendet

Detta är den tredje delen i den femdelade följetongen ”Den förtryckande alkoholnormen”, som utgörs av lätt redigerade utdrag ur skriften med samma namn. Det är möjligt att läsa varje [...]

Bärare av alkoholkulturen

Detta är den andra delen i den femdelade följetongen ”Den förtryckande alkoholnormen”, som utgörs av lätt redigerade utdrag ur skriften med samma namn. Det är möjligt att läsa varje [...]

Ingen tid för fylla

I en kulturkrönika i dagens Göteborgs-Posten undrar Ina Lundström om vi har blivit för duktiga för att dricka oss fulla. Den pågående nykterhetstrenden bland unga, vilken Lundström också [...]

Den ryggradslöse nykteristen

I måndags publicerade tidskriften Accent en artikel om synen på nykterister och nykterhet. I artikeln för frilansjournalisten Martin Kreuger bland annat ett resonemang om att dagens nykterhet är [...]