Kategori Nocturum

Förstås ser inte alla chefer inom äldreomsorgen samma sak. Men för att veta mer om dessa så kommer jag att träffa några här under senvåren. Här om dagen träffade jag en chef på Kattrumpstullens äldreboende i Stockholm. Ett äldreboende som drivs av en stiftelse utan vinstintresse.

Maria Ivarsson på Kattrumpstullen tycker att det delvis finns en konstig attityd till alkohol inom äldreomsorgen. Att den som vill dricka alkohol ska få göra det är förstås en självklarhet, men personalen behöver kolla mer på orsaken till varför boende vill dricka.

Ett exempel är en boende som varje dag vid halv fem tiden ville dricka öl på ett sätt som gjorde att det ofta blev problematiskt. En eftermiddag tog Maria med denna boende på en aktivitet utanför boendet. Den dagen nämnde inte den boende någonting om öl vid halv fem tiden. För många boende kan viljan att dricka alkohol komma sig av bristen på stimulans och uppmärksamhet.

För mig låter detta som samma resonemang som ungdomsföreningar ofta använder. Tesen är då att ungdomar som är engagerade med någonting (vad som helst), har mindre tid och lust för att dricka alkohol. Kanske gäller denna tes även äldre?

Maria menar att i en del fall kan man spara många års aktiva levnadsår för de äldre genom att på ett smidigt sätt hitta orsaken till varför en boende vill dricka så mycket alkohol, och då arbeta med orsaken. Detta utan att behöva moralisera eller förbjuda någon att dricka alkohol.

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar