Kategori Nocturum

På fredag om en vecka är det dags för seminariet alkoholen 2023 där tre stycken framtidssyftande alkoholfrågor ska diskuteras.

  • Hur hög kommer den totala alkoholkonsumtionen vara i Sverige år 2023?
  • Vilka alkoholvanor kommer dagens lågkonsumerande ungdomar ha år 2023?
  • Hur kommer alkoholskatten i Sverige ha förändrats fram till år 2023?

Alla tre frågeställningarna påverkas av flera faktorer. Utmaningen är att försöka identifiera dessa faktorer och gissa på hur faktorerna (och eventuella underfaktorer) kommer att utvecklas. Vi kommer genomgå tre stycken riksdagsval fram till år 2023. Utfallet av dessa riksdagsval påverkar alla tre frågeställningarna, i synnerhet den sista. Det är svårt att säga vilket utfall i riksdagsval (eller landstings- och kommunalvalen också för den delen) som ger vilket utfall för frågeställningarna. De senaste tio åren har en röd regering velat sänka alkoholskatten medan en alliansregering har höjt den.

Kommunpolitikens inverkan på alkoholkonsumtionen beror inte alltid på partifärg, utan minst lika mycket på individuella politiker (oavsett parti) som vill prioritera alkoholfrågan. Jag tycker mig ha sett att alkoholfrågan har fått mindre uppmärksamhet de två senaste valen. Kanske ser vi nu början till en renässans för alkoholfrågan som valfråga. Det kan öppna upp för fler politiker som vill jobba med frågan att kliva fram. Politiska beslut påverkas också av lobbygrupper. De krafter som är bäst på att föra fram sitt budskap medialt och i politiska församlingar har lättare att få sin vilja igenom. Vilka alkoholpolitiska lobbygrupper kommer vara starkast under 10-talet?

Alkoholkonsumtionens nivå påverkas i slutändan av hur mycket alkohol alla individer väljer att dricka. Dryckestrender spelar en viktig roll. Där spretar det åt flera håll just nu. Fler och fler väljer att leva nyktert, samtidigt som delar av befolkningen ökar sin alkoholkonsumtion. Den äldre delen av befolkningen dricker mer alkohol än tidigare generationer har gjort. Vi exponeras mer för alkohol idag jämfört med tidigare. Alkoholreklamen blir mer och mer påtagliga och alkohol exponeras mer redaktionellt i media. Innebär det att människor väljer att dricka mera alkohol, eller kan det få en motsatt effekt?

På eftermiddagen fredag 29:e november får vi tyvärr inte helt säkra svaret på dessa frågor men vi får höra en namnkunnig panel resonera kring frågeställningarna och göra en kvalificerad gissning över hur frågeställningarna kommer att utvecklas.

Klicka här för att läsa mer om eller anmäla dig till seminariet.

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar