Kategori Nocturum

Med utgångspunkt i olika religioner och trosinriktningar kommer ett samtal äga rum, där representanter från dessa inriktningar får besvara den övergripande frågan. Både teologiska och kulturella aspekter blir en naturlig del av samtalet, precis som både historia och nutid. Mer information kommer så snart som möjligt!

Senaste inläggen

Lämna en kommentar

 Kategori Nocturum NY

Inom olika religioner och trosuppfattningar finns olika inställningar och förhållningssätt till alkohol. En av de mest välkända, som Nocturum också berört tidigare, handlar om att alkohol är förbjudet inom islam. Hur kommer detta sig? Och mer, vilket är egentligen kristendomens förhållningssätt till alkoholen – vad säger bibeln, och hur praktiseras det? Och hur ställer sig judendomen, som är tydliga med vilken mat som är kosher och inte?

Detta är något vi ska fördjupa oss i under ett panelsamtal. Anette Kyhlström, VITA nykter, har som en av sina uppgifter att nykterhetscertifiera kyrkolokaler. Mohamed Temsamani från studieförbundet Ibn Rushd arbetar bland annat med ett studiematerial om hur svenskmuslimer kan prata om alkohol. Ulf Lindgren från Svenska Kyrkan möter alkoholberoende människor som jourhavande präst. Dessa personer möts för att ge sina perspektiv på alkoholfrågan, i förhållande till sin religion och kultur. Vi kommer även att lyfta in perspektiv från andra religioner och trosuppfattningar. Fler personer kan tillkomma.

Skicka gärna ett mejl till info@nocturum.se om du är intresserad av att komma och lyssna.

Senaste inläggen