Kategori Nocturum

Ni vet när vi känner oss låsta i tanken och inte riktigt kommer på de där nya idéerna? När svaret på vilka nya perspektiv på alkoholfrågan som är intressanta landar i för/emot Systembolagets vara eller inte vara? Eller när alkoholskatten åter igen blir den fråga som får mest fokus? Då behöver vi verktyg för att höja blicken och hitta de nya perspektiven!

Open Space är en mötesform som är utmärkt för att ta fram gruppens samlade kunskap och idéer kring olika teman. Alla deltagare kan skapa samtalsämnen till mötet och bidra till diskussionen i de ämnen som övriga mötesdeltagare har skapat.  Alla samtalsämnena dokumenteras och görs tillgängliga för alla deltagare.

Tankesmedjan Nocturum genomför en Open Space där vi tillsammans skapar och diskuterar nya perspektiv på alkoholfrågan under fria former och utan att agendan är satt av någon annan när mötet börjar. Alla är välkomna att bidra, oavsett förkunskap i alkoholfrågan. Alla får med sig dokumentationen från mötet när de går hem. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur de medverkande använder resultatet efteråt, kanske kan Open Space-mötet inspirera till nya projekt i din organisation?

Välkommen till ett möte som inte liknar någonting annat!

Praktiskt om mötet

Dag: Fredag 25:e oktober
Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Birkagården, Karlbergsvägen 86, Stockholm

Klicka här för att anmäla dig och läsa mer om mötet

Senaste inläggen

Lämna en kommentar