Nocturum är den tankesmedja som drivs av Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Syftet med tankesmedjan är att ge nya perspektiv på alkoholfrågan. Detta görs främst genom seminarier och olika skrifter. Tankesmedjan drivs av Svenska Sällskapets generalsekreterare Farida al-Abani.