Kategori Nocturum

Detta inlägg ska inte ta ställning för eller emot att det i sommar blir lagligt att servera alkohol på äldreboenden, utan att uppfylla kraven för serveringstillstånd.

Detta inlägg ska fundera över vad det innebär för personalen att det i sommar blir lagligt att servera alkohol på äldreboenden, utan att uppfylla kraven för serveringstillstånd.

På den här länken finns en intervju med en moderator riksdagsledamot som är positiv till lagändringen. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2983&artikel=5002626

Journalisten frågar vad det innebär för personalen, var på politikern svarar att det inte är någon skillnad eftersom att det inte ska vara krogverksamhet. När journalisten frågar om boende med missbruksproblem så konstateras att det finns i alla samhällsgrupper, inklusive boende på äldreboende. ”Upplever man att finns ett problem så ska man naturligtvis ta tag i detta”. Jag funderar vem ”man” är, vilket man får svar på i nästa mening: ”Äldreomsorgen består av fantastisk personal som kan signalera i tid när det finns problem”.

Slutsatsen blir att servering av alkohol på äldreboenden där med blir en form av personalfråga, i med att personalen får ytterliggare en sak som man förväntas signalera kring om det finns problem. En enkel lösning kan ju tyckas vara att personalen på äldreboenden får en kompletterande utbildning för att kunna se när någon har problem med sin alkoholkonsumtion, samt hur detta då bör hanteras.

Det behöver också redas ut ansvarsförhållanden. Om en boende dricker för mycket, har då personalen rätt att sätta stopp, ska de anhöriga göra det eller är det någon annan? Kanske kan man hävda att det in i det sista är individens ansvar?

Vilka agerar i denna fråga? Facket? Arbetsgivare? Politiker? Nocturum? 😉

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar