Kategori Nocturum NY
Dryckesmönster

Tankekarta över framtida dryckesmönster. Klicka för större version som går att zooma och scrolla.

En av frågorna som diskuterades på vårt seminarium alkoholen 2022 var framtidens dryckesmönster. ”Nordiskt drickande” betraktas här som en motpol till ”kontinentalt drickande” men även andra dryckesmönster eller drogmönster kan vara aktuella. På seminariet presenterades en tankekarta som visar på olika aspekter av frågan.

/Oskar Jalkevik

Klicka här för att se tankekartan

Kontinentalt

De senaste åren har utvecklingen gått mot ett ökat kontinentalt drickande. Vin är den dryck som ökar i popularitet medan sprit minskar i andel. Att vin ökar och sprit minskar behöver inte innebära att drickandet blir mer kontinentalt. Det går att intensivkonsumera vin och där med uppnå en stark berusning. Den som intensivkonsumerar vin på helgerna och dricker alkoholfritt på vardagar kan sägas ha ett nordiskt drickande. Dryckesmönstret är därför inte helt synonymt med dryckesvalet. Det ökade intresset för vin som växt fram under 00-talet med vinresor och intresset för olika vinsmaker fokuserar dock på den kontinentala aspekten av drickandet, berusningen står inte i fokus.

Ett kontinentalt dryckesmönster anses ofta vara bättre än ett nordiskt drickande. Skadorna från det kontinentala drickandet är inte lika direkta och syns inte lika snabbt och tydligt. Om en nykterhetskämpe får välja mellan ett ökat nordiskt och ett kontinentalt drickande så skulle den troligtvis föredra det kontinentala drickandet som sprids ut mer över tid.

Urbanisering och flyttströmmar söderut, liksom utbildningsnivå är andra faktorer som påverkar. Landsbygd, nordliga breddgrader och låg utbildning är generellt faktorer som sammanfaller med ett nordiskt drickande. När utvecklingen idag pekar mot inflyttning i stöder, flyttningar söderut och fler som läser akademiska utbildningar, då kan det tänkas leda till ett ökat kontinentalt drickande.

En annan aspekt som kan ge mer kontinentala dryckesmönster skulle vara om öl- och vin flyttas till matbutikerna medan spriten blir kvar på Systembolaget. Den utvecklingen bedöms inte som särskilt trolig men en öka tillgänglighet på öl och vin men fortsatt begränsad tillgång till sprit kan leda till ytterligare andelsökning för de svagare alkoholdryckerna. Med öl och vin i matbutikerna finns en risk för att fokuset på smakupplevelsen försvinner och att fokuset i de flesta butikerna istället handlar om att sälja stora mängder, vilket kan ta bort de kontinentala effekterna av en eventuell avreglering.

Nordiskt

I södra och mellersta Europa så ökar berusningsdrickandet. En grupp av konsumenter har tagit efter det nordiska dryckesmönstret. Det tyder på att det nordiska sättet att dricka inte kommer försvinna helt.

I de samtal som jag har haft så har det sagts att föräldraskap kan vara en händelse i livet som gör att många övergår till ett lugnare drickande. När en blir förälder blir det svårare att ha ett liv med mycket blöta fester. Det faktum att barnafödandet sker senare och senare så har människor längre tid på sig att

En annan sak som kan påverka i en nordisk riktning är depressioner, både på individuell nivå och på samhällsnivå. När livet på olika sätt är svårt så tenderar vi att dricka mera, men framför allt intensivkonsumerar i högre utsträckning. En fortsatt dålig ekonomin med ökad arbetslöshet, eller andra negativa händelser, skulle kunna föra dryckesmönstren i en nordisk riktning.

Övrigt

Två andra tänkbara utvecklingar är ett starkt alkoholfritt dryckesmönster eller ett drogmönster där Cannabis får en större roll. Det är inte realistiskt att alkoholfritt eller Cannabis skulle bli dominerande drogmönster men då båda dessa just nu är trender som ökar så kommer vi med största sannolikhet se större inslag av dessa, de kommer troligen bli en mer naturlig del av vår drogkultur, jämfört med idag.

 

Senaste inläggen

Lämna en kommentar