Kategori Nocturum

Den 13 oktober hade SSNF ett lunchseminarium där forskaren Ola Segnestam Larsson deltog. Han genomför just nu ett forskningsprojekt som går ut på att undersöka hur vetenskap används i olika situationer, kopplat till nykterhetsrörelsen. I detta läge pratade Ola om första delen i projektet, där han undersökt hur forskning förekommer i ANDT-material som används i skolan. Det är både nykterhetsrörelsens och alkohollobbyns material som undersöks.

Några olika spår diskuterades under seminariet, bland annat utifrån publikens frågeställningar. Ett av dem handlade om vad som egentligen är viktigast för oss – ideologi eller forskning. Nykterhetsrörelsen brukar framföra att vi gärna är forsknings- och evidensbaserade. Men vad händer om det visar sig något revolutionerande som går emot det vi tror på idag?

Ett sådant exempel är just det vanligaste sättet för ANDT-undervisning. I skolan. Den klassiska undervisningen har ingen som helst effekt för ändra attityder och minska ungas alkoholkonsumtion. Men ändå fortsätter vi att bidra med material till den här undervisningen. Sen gör vi kompletterande material som är uppbyggt på andra sätt också, men det är intressant att fundera över vilket vårt syfte egentligen är med skolundervisning i ANDT, om det inte är att minska ungdomars alkoholkonsumtion…

Senaste inläggen

Lämna en kommentar