Kategori På gång

19 januari kl 14.30-15.30

Vi har länge känt till vad alkohol och tobak kostar samhället, men hur ser kostnaderna ut för narkotika? Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en så kallad sjukdomskostnadskalkyl, som visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikaanvändning i Sverige kan uppskattas till 38,5 miljarder kronor (2020).
Thomas Hofmarcher, forskningschef från IHE berättar om rapporten tillsammans med Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndighetens enhet för drogprevention.

Medverkande:
Thomas Hofmarcher, forskningschef från IHE
Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndighetens enhet för drogprevention.

Moderator:
Farida al-Abani från Narkotikapolitiskt Center
Läs faktabladet här: Det svenska samhällets kostnader för narkotikabruk – Kunskapsstöd för ett hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete

Anmälan

Senaste inläggen

Lämna en kommentar